26 lutego 2024

Jakie normy według polskiego prawa muszą spełniać schody wewnętrzne?

Dowiedz się więcej o schodach do domu drewnianych na https://www.oknostol.com.pl/schody/.

Wewnętrzne schody muszą być nie tylko wytrzymałe i efektowne, lecz również powinny być nade wszystko bezpieczne oraz praktyczne w użytkowaniu. W trakcie planowania mieszkania bądź domu należy tym samym wziąć pod uwagę bieżące przepisy regulujące to, jakie warunki techniczne muszą koniecznie spełniać takie schody.

Gdzie znaleźć obowiązujące parametry odnośnie schodów wewnętrznych?

Niezależnie od tego, czy według projektu planujemy wewnętrzne schody z betonu, ze szkła czy z drewna, ich konstrukcja musi spełniać określone w aktach prawnych normy. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie zostały przytoczone zalecenia przedstawiające to, jak winny wyglądać przepisowo zbudowane schody. W tym akcie prawnym dostępne są informacje o wymiarach stopni i spoczników, całkowitej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Zalecana szerokość i wysokość schodów – parametry

Jeśli pragniemy mieć w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe ich użytkowanie przez wszystkich mieszkańców – również przez osoby mające problemy z chodzeniem, dzieci czy osoby starsze. Według przepisów wspomnianego powyżej rozporządzenia maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Powinno się jednakże wziąć pod uwagę, że najbardziej komfortowe są stopnie o wysokości ok. 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależy od ich wysokości, a wylicza się ją według przytoczonej w rozporządzeniu formuły.

Minimalna szerokość użytkowa biegu także jest określona w przepisach – to 80 cm, jakkolwiek uważa się, że bardziej komfortowe w użytkowaniu są schody o szerokości co najmniej 1 m. Szerokość spocznika, czyli platformy między biegami, powinna zaś mieć co najmniej 80 cm.

W jednym biegu schodów stałych nie może być zaprojektowanych więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej, a także mieszkań dwupoziomowych.

Warunki techniczne dla schodów wachlarzowych, kręconych i zabiegowych

Przepisy określają dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg tworzy łuk, a szczeble mają kształt trapezów. Schody tego rodzaju są niesłychanie efektowne, a jeżeli będą dobrze zaplanowane, to także są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni musi wynosić nie mniej niż 25 cm – to zapewni bezpieczne schodzenie i wchodzenie.

Akty prawne regulują też parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe oraz kręcone (spiralne). Dla przypomnienia – schody kręcone są budowane na planie kręgu. Natomiast schody zabiegowe to schody, w których kierunek biegu się zmienia, lecz nie posiadają one spocznika. Jakie wymiary muszą posiadać komfortowe schody zabiegowe? Rozporządzenie mówi o tym, że szerokość ich stopni winna mieć nie mniej niż 0,25 m i należy ją zapewnić w odległości maksymalnie 0,4 m od poręczy balustrady zewnętrznej. Analogiczne wymiary obowiązują schody kręcone, ale w tym wypadku odległość odmierza się od słupa będącego koncentryczną konstrukcję schodów.

Nasza lokalizacja:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]