19 kwietnia 2024

Czy windykacja może być tania? Poznaj możliwości aplikacji Flobo

Wejdź tu, jeśli ciekawi Cię aktualna oferta taniej windykacji.

Jest wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami mają zarówno właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja – czynności, dążące do ściągnięcia zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez windykację długu. Choć określenie to prawie każdemu negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to proces w ramach którego podejmuje się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Kiedy ta droga dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy nawet z kilkuset kontrahentów i co miesiąc wysyła identyczną ilość faktur i paragonów, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w ustalonym terminie na ogół rośnie. W organizacji całej procedury księgowania faktur pomoże aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która dysponuje także opcją prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – notyfikacje o terminie opłat z aplikacji

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek bankowy wpłynął przelew od klienta, ale w przypadku stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tej aplikacji może ustawić swoje scenariusze czynności wszczynanych wobec opieszałych klientów, wyznaczając między innymi przerwy pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego wygaśnięciem do tych kontrahentów, którzy w ciągu poprzedniego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie zapłacili faktury w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, dalszymi etapami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej w wysokości 40 € oraz przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Ostatecznie, jeżeli wspomniane wyżej działania nie będą skuteczne, aplikacja przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie wpływających należności, a po kilku miesiącach skutkuje też zauważalną poprawą terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]