19 kwietnia 2024

Dłużnik nie płaci w terminie? Wypróbuj bezpłatny generator not księgowych

Potrzebujesz skorzystać z bezpłatnego generatora not księgowych? Skieruj się na ten adres.

Przedsiębiorcy na pewnym etapie swojej działalności z reguły mają do czynienia z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to ogromny problem dla biznesmenów. Szczęśliwie począwszy od 2013 roku w przypadku wystąpienia zwłoki w opłacaniu należności prawo polskie daje możliwość wystawiania niemrawym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 70 oraz 100 euro.

Kiedy można wystawić noty księgowe na 40 euro, a kiedy na 70 i 100 euro

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota tej rekompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności są mniejsze niż 5 tys. zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 roku ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 tys. zł – notę na kwotę 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi błyskawicznie noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje budowanych często przez długi okres czasu dobrych relacji biznesowych. Wszak przyczyną poślizgu we wniesienia należności za fakturę mogą być krótkotrwałe kłopoty finansowe czy zwyczajne przeoczenie dłużnika, a nie jego zamierzone działanie. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa powinna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury upominawczej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych na 40 euro

W momencie, gdy przedsiębiorca po raz pierwszy decyduje się na wystawienie noty księgowej, zaczyna szukać informacji, w jaki sposób trzeba określić jej wysokość w złotówkach, skoro prawo mówi o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN oblicza się na podstawie średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin wniesienia opłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycielom rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego darmowo przez Flobo – polskie narzędzie automatyzujące obsługę należności, które wyposażone jest też w innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]