26 lutego 2024

Kto może skorzystać z metody kasowej?

Skieruj się w to miejsce jeżeli jesteś zainteresowany metodę kasową.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług powstaje z chwilą wystawienia faktury. Niestety w takim wypadku fiskus nie docieka czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT zachodzi nie wcześniej niż po przelaniu od kontrahenta płatności.

Metoda kasowa – sposób na podtrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa

Brak wykonania opłat w terminie nie jest rzadkością. Osoby z własną działalnością gospodarczą nieraz spotykają się z sytuacją, gdy muszą wielokrotnie monitować kontrahenta odnośnie zapłaty za wykonane usługi bądź dostarczone produkty. Gdy takie przypadki zdarzają się notorycznie, nawet znakomicie prosperujące przedsiębiorstwo może liczyć się z utratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków na czas i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się wraz z podatkiem w kwocie 2 mln euro, są uprawnieni do skorzystania z metody kasowej odkładając w ten sposób termin rozliczenia podatku do momentu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Z uwagi na określony przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, lecz muszą oni pamiętać, że stosowanie z tej metody rozliczenia działa także w odwrotnym kierunku. Gdy zatem sami mają trudność z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o chęci skorzystania z metody kasowej dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Nieodzowne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT oraz obligatoryjne opisanie wszystkich wydanych faktur dopiskiem “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga stałego pilnowania wpływu opłat

Rozliczenie podatku od towarów i usług metodą kasową jest nierzadko odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez prowadzące ich biura rachunkowe. Na ogół powodem tego jest kwestia regularnego pilnowania wpływających należności związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza bowiem do stałego ich pilnowania, żeby nie przeoczyć terminu uiszczenia podatku. W przypadku działalności wysyłających miesięcznie kilkanaście faktur nie jest to kłopot. Natomiast już przy kilkuset dokumentach pilnowanie wpłat pojawiających się na koncie firmowym może pochłaniać nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm polecanym rozwiązaniem, które umożliwia likwidację ryzyka omyłek przy księgowaniu oraz oszczędność czasu, jest zastosowanie oprogramowania do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]