19 kwietnia 2024

Mass collect i korzyści jakie przynosi

Skieruj się w to miejsce po więcej informacji o tym, na czym polega mass collect.

Mass collect jest usługą, której głównym aspektem jest identyfikacja masowych płatności od kontrahentów. Przybliżamy pokrótce, jak funkcjonuje mass collect i jak ułatwia pracę dużym i małym firmom.

Jak działa mass collect?

Działanie usługi mass collect jest generalnie niezmiernie proste. Polega na nadaniu wszystkim kontrahentom unikalnego numeru rachunku, który jest jednocześnie ich identyfikatorem. Takie działanie sprawdza się wszędzie tam, gdzie cyklicznie obsługiwana jest znaczna ilość kontrahentów, a więc przykładowo na uczelniach wyższych, w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne, jak również wszystkich działalnościach, gdzie używane jest płatności abonenckie (między innymi w siłowniach). Należności wpływające w systemie mass collect kierowane są na konkretny firmowy rachunek bankowy, jednakże uprzednie przydzielenie klientom unikalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejszą identyfikację, niezależnie o tego, jaką metodą wykonali oni przelew (przelew z karty, standardowy przelew albo przelew pocztowy). Zastosowanie mass collect przekłada się także na szybsze księgowanie należności aniżeli podczas księgowania przez pracownika, a przy tym na eliminację możliwych błędów nieraz wynikających w czasie tego procesu.

Mass collect także dla podmiotów rozliczających mniej niż sto faktur

Choć mass collect nie jest aktualnie dostępne we wszystkich bankach (posiadają ją między innymi część banków spółdzielczych i BNP Paribas) wypada przeanalizować możliwość jego zastosowania w przedsiębiorstwie, również takim, które co miesiąc wystawia około setki faktur. Stosowanie mass collect łączy się wszak z pewnymi korzyściami, jak np. oszczędność czasu pracowników, opcja powiązania z platformą finansowo–księgową (a tym samym monitorowanie na bieżąco wpływających należności) czy połączenie z oprogramowaniem Finance Automation. Taką polską aplikacją dedykowaną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Pozwala ona nie tylko na połączenie z usługą mass collect banku, ale posiada również opcję przesyłania notyfikacji o zbliżających się płatnościach oraz windykacji, co z czasem efektywnie zwiększa terminowość u kontrahentów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]