19 kwietnia 2024

Badania operatorów – dlaczego trzeba im się poddać?

Jeżeli potrzebujesz zamówić badania operatorów Bielsko, kliknij w to miejsce

Gdy wspomina się o badaniach psychotechnicznych i psychologicznych, najczęściej łączymy z nimi kierowców, ale nie tylko oni muszą je wykonać. Obowiązek taki przepisy nakładają także na operatorów wózków, koparek, dźwigów i podobnych sprzętów. Dlaczego jest taka potrzeba i co jest badane?

Czy badania operatorów są obowiązkowe?

Ustawa dokładnie wskazuje, przedstawiciele jakich zawodów muszą zrobić badania psychologiczne i psychotechniczne. Są to przede wszystkim zawody, w których doskonała sprawność psychofizyczna jest istotna dla bezpieczeństwa – samego pracownika i osób z jego otoczenia. Poza tym, jeśli chodzi o warunki, w jakich korzysta się z maszyn budowlanych i dźwigów, stosunkowo często dochodzi w nich do wypadku, a większość z nich spowodowana jest błędem człowieka, czyli niedostateczną koncentracją, problemami ze wzrokiem czy nieodpowiednią reakcją. Zdolności te pogarszają się wraz z wiekiem, a także wskutek pracy w uciążliwych warunkach, a praca operatora do takiej właśnie należy, i to powoduje, że wykonywanie takich badań jest tak istotne.

Jak przebiegają badania operatorów?

Testy, którym poddaje się operatorów i kierowców, opierają się w znacznej mierze na tym samym. Kontroluje się przede wszystkim wzrok, nie tylko ogólnie, ale też jeśli chodzi o umiejętności wzrokowo – ruchowe i widzenie zmierzchowe, a także prędkość reakcji, poziom koncentracji oraz zdolność oceny odległości. Istotna jest także przerzutność uwagi. Badania wykonuje się, odpowiadając na pytania testowe twierdząco lub przecząco, a także za pomocą specjalnej aparatury. Zwykle nie zabierają one więcej czasu niż trzydzieści minut.
Jeżeli chodzi o to, jak długo wyniki zachowują ważność, to jest to zależne przede wszystkim od wieku osoby, której dotyczą. Zwykle są to trzy-cztery lata, natomiast w przypadku osób powyżej pięćdziesięciu lat – jeden-dwa lata.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]