5 grudnia 2023

Co zrobić z nietypowymi odpadami? O kontenerowym wywozie śmieci

Budowa lub przebudowa domu, odnowienie mieszkania, prace w ogrodzie, sprzątanie strychu bądź piwnicy – co łączy te, z pozoru w ogóle niepowiązane ze sobą zajęcia? W ich przypadku pojawiają się pokaźne ilości odpadów, których nie powinniśmy wyrzucać do odpadów komunalnych. Zniszczone meble i sprzęty domowe, gruz budowlany oraz ziemia i odpady zielone muszą być odwiezione do PSZOK-u, czyli Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jak jednak postąpić, jeśli nie możemy przetransportować ich samodzielnie? W takich przypadkach najodpowiedniej uczynimy decydując się na kontenerowy wywóz śmieci.

Wywóz śmieci – jak to działa?

Wywóz śmieci w specjalnych kontenerach to usługa pozwalająca pominąć wywożenie odpadów do PSZOK-u. Oferująca go firma usługowa użycza klientowi kontener o objętości dobranej do zaawansowania prac i ilości wytworzonych odpadów. Klient może przez czas wskazany w umowie zapełnić go śmieciami bez obaw o to, iż poniesie następstwa przewidziane za ich niewłaściwe składowanie. W określonym w umowie dniu firma odbiera od niego kontener na śmieci wraz z zawartością. To na niej spoczywa w tym momencie obowiązek zatroszczenia się o utylizację śmieci zgodnie z przepisami, co czyni to rozwiązanie bezproblemowym i wygodnym.

Komu zalecamy wywóz odpadów?

Wywóz odpadów zamawiają różni klienci. Z ewidentnych powodów usługi tego typu największym zainteresowaniem cieszą się pośród klientów indywidualnych, którzy nierzadko nie są w stanie zorganizować transportu odpadów do PSZOK-u. Z uwagi na wygodę, wywóz odpadów jest również często zamawiany przez inne firmy. Korzystają z niego m.in. przedsiębiorstwa remontowe, budowlane czy ogrodnicze. W sezonie zimowym to też najlepsza metoda na składowanie i wywiezienie śniegu usuniętego z boisk, dróg wewnętrznych, parkingów czy trawników.