26 lutego 2024

Hydroizolacja – dlaczego jest ważna i komu ją powierzyć?

Podczas budowy jakiegokolwiek obiektu, obojętnie czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie planowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budynku przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych murów osłabi ich wytrzymałość i zdolność do izolacji cieplnej, a także spowodować rozrost niebezpiecznych dla zdrowia pleśni i grzybów.

Które części budowli powinno się chronić hydroizolacją?

Do najistotniejszych elementów, jakie trzeba zabezpieczyć przed wilgocią należą głównie fundamenty, dachy, piwnice, balkony i tarasy zielone, a zatem te części konstrukcji, które mają bezpośredni kontakt z czy też opadami atmosferycznymi. Każda budowa obiektu winna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z rzeczoznawcami, którzy określą, jakie elementy wymagają ochrony przed wilgocią i jakiej techniki powinno się użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu wykonuje się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie od środka i z zewnątrz), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W trwałych ścianach z cegły, pustaka wypalanego czy dziurawki rekomenduje się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy hydroizoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa posiadała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody pomiędzy nimi i odprowadzający ją do kanału. Tak samo hydrolizuje się też balkony.

Komu zlecić przygotowanie hydroizolacji?

Istotne jest, aby planowanie hydroizolacji, powierzyć profesjonalnej ekipie, mającej długoletnią praktykę w wykonywaniu prac hydroizolacyjnych. Deweloperzy, generalni wykonawcy i inwestorzy skorzystają na współpracy ze rzeczoznawcami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem przemysłowych obiektów żelbetowych, zbiorników oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem uszczelek pęczniejących, taśm dylatacyjnych, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Natomiast na zamówienie zarządców ukończonych już budynków ekipa ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. naprawą, inwentaryzacją i uszczelnieniem przecieków wody, naprawą balkonów i tarasów, wzmocnieniem gruntów pod fundamentami czy uszczelnieniem podszybii windowych.