23 lutego 2024

Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Szukasz wiadomości o cenniku tłumaczeń z języka ukraińskiego? Dobrze trafiłeś!

Za sprawą otwarcia się Polski na rynki z całego świata zwielokrotnił się popyt na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń wykonują setki przysięgłych i zwykłych przekładów na bardziej lub mniej powszechne języki, zarówno na zamówienie osób prywatnych, jak i różnych firm.

Mimo, że w sieci łatwo znaleźć darmowe platformy oferujące translację, długo jeszcze nie zastąpią one usług doświadczonych tłumaczy, bo skorzystanie z ich pomocy jest często koniecznością, przykładowo gdy musimy donieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak wstępnie oszacować cenę tłumaczenia. Od czego więc zależny jest koszt przekładu?

Okoliczności determinujące końcowy koszt tłumaczenia

Finalny koszt przekładu tekstu kształtują poniższe czynniki:
1. Język, z którego lub na który potrzebujemy przełożyć dokument. Przekład z popularnych języków romańskich (portugalski, francuski) albo germańskich (niderlandzki, angielski) będzie z reguły tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej znanych przez tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) bądź słowiańskich (między innymi białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego).
2. Kierunek tłumaczenia. Tłumaczenie z innego języka na język polski jest co do zasady o kilkanaście procent tańsze niż przekład na język obcy.
3. Czas ukończenia tłumaczenia. Jak przy większości usług, jeśli zamawiamy coś “na wczoraj” musimy przygotować portfel na wyższe ceny.
4. Poziom trudności tłumaczenia bądź problematyka dokumentu. Translacja artykułów medycznych, umów handlowych albo prac akademickich kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki reprezentatywnej dla danej specjalizacji, lecz również należytą wiedzę, żeby właściwie rozumieć tekst wyjściowy i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niepożądanych pomyłek.

Dlaczego tłumaczenie przysięgłe to większy wydatek?

Wypada wspomnieć, iż tłumaczenie różnego typu dokumentów jak np. prawo jazdy albo świadectwa szkolne (dyplom licencjata, zaświadczenie uczestnictwa w kursie), musi wykonać tłumacz przysięgły. Taki przekład określa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie poświadcza go stemplem z własnym nazwiskiem oraz numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w indeksie, w którym zaznacza czy tłumaczenie wykonano z kopii, oryginału lub odpisu, a także nadaje mu niepowtarzalny numer identyfikacyjny. Tłumacze przysięgli najczęściej posiadają sztywny cennik za przekład najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów, z kolei w przypadku konieczności wykonania tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, koszt usługi wylicza się co do zasady od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie poświadczonym – 1125 znaków.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]