26 lutego 2024

Komu powierzyć izolację fundamentów i dlaczego to niezbędne?

Zabezpieczenie fundamentów przed niekorzystnym oddziaływaniem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego budynku. Wilgoć penetrująca mury z czasem spowoduje uszkodzenia ich struktury, a wykwity pleśni oraz grzybów z biegiem czasu odbiją się negatywnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu powierzyć wykonanie zabezpieczenia fundamentów?

Planując budowę obiektu, należy zostawić przygotowanie najlepszego sposobu hydroizolacji zawodowcom, którzy mają wieloletnie doświadczenie nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale również w przywracaniu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich błędów wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danym przypadku. Wszak użycie odpowiednich technologii izolacji fundamentów może różnić się w zależności, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest również dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Dzięki niej można określić czy niezbędna jest izolacja przeciwwilgociowa (realizowana na gruntach, w które woda ekspresowo wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się zagrożenie podtopień lub grunt jest na tyle spoisty, że po opadach fundamenty mogą dłuższy czas stać w wodzie).

Metody hydroizolacji fundamentów

Zależnie od rodzaju fundamentów, do ich zabezpieczenia przed wilgocią stosuje się odmienne metody. Płytę fundamentową, na której przeważnie stawia się budowle tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu wykonując warstwę izolacji ciężkiej. Natomiast nową betonową ścianę fundamentową można pokryć warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najlepiej zastosować ją zarówno na wewnętrznej, jak i zewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej sprawdzi się zastosowanie izolacja pionowa i poziomej, która zastopuje kapilarne wnikanie wody w mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów także wypada powierzyć profesjonalistom, gdyż częstym błędem niedoświadczonych ekip jest nie zastosowanie się do wskazówek wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (między innymi tych dotyczących wymogów i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) albo użycie ich tanich zamienników, nie mających analogicznych parametrów wodochronnych. Niepoprawne ukończenie prac czy użycie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgocią może powodować, iż będzie ona nieskuteczna.