26 lutego 2024

Osiągnij swoje cele i aspiracje dzięki pracy z coachem kariery

Skorzystaj z sugestii coacha kariery

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach wymusza regularne dostosowywanie się do jego aktualnych warunków, a jednocześnie jest niezmiernie konkurencyjny. Z tej przyczyny tak znaczący jest nie tylko rozwój osobisty jednostkowego pracownikaprzedsiębiorstwa, lecz również wydajna organizacja pracy wieloosobowych grup osób zatrudnionych. W takich działaniach warto wesprzeć się wiedzą jakimi dysponuje coach.

Sesje z coachem psychologiem – zdobądź nowe umiejętności zawodowe

Wykwalifikowany coach kariery pomaga rozszerzyć zakres kompetencji danej osoby, przygotowuje ją na następujące zmiany oraz nadchodzące wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie skuteczniej rozwijać swoje kwalifikacje, co owocuje lepszymi efektami w pracy, ale także daje szersze perspektywy awansu. Coach koncentruje się na ambicjach oraz zamiarach klienta, więc sesje coachingowe każdorazowo mają charakter indywidualny, ukierunkowany na realizację określonych założeń. Kto często postanawia skorzystać z usług doradcy zawodowego? Są to głównie menedżerowie czy prezesi firm, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności w dziedzinie nadzoru i planowania pracy.

Współpraca z coachem biznesu – pierwsze spotkanie i poznanie ambicji klienta

Podłożem owocnej w pozytywne rezultaty pracy z doradcą zawodowym, jest drobiazgowe poznanie klienta. Z tej przyczyny inicjujące spotkanie z coachem skupia się na dokładnym ustaleniu oczekiwań i aspiracji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, kwalifikacji, największych sukcesów oraz klęsk zawodowych. Pozwala to ustalić, czy najodpowiedniejszą drogą rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, a także uzgodnić częstotliwość i ilość sesji koniecznych do uzyskania zaplanowanych wyników. Wstępne spotkanie nie musi odbywać się z doradcą zawodowym twarzą w twarz – można umówić się na rozmowę przez komunikator czy też telefon. Po przeprowadzeniu uzgodnionej ilości spotkań coach opracowuje podsumowanie. Wyszczególnia w nim, które zamiary zostały osiągnięte oraz gdzie ewentualnie potrzebna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]