5 grudnia 2023

Ważne badania wysokościowe

Badania wysokościowe Bielsko - więcej o tych usługach.

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad gruntem czy podłogą. Dotyczy to zatem robót przede wszystkim budowlanych, ale również pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz przedstawicieli wielu innych zawodów. Jak przebiegają takie badania?

Co kontrolują badania wysokościowe?

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, jest szczególnie niebezpieczna, w związku z tym badania wysokościowe mają wykazać, jeśli ktoś nie może jej wykonywać. Pracy tego typu nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, uskarżające się na kłopoty z równowagą bądź mające problemy ze wzrokiem. W sferę badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu neurologii, okulistyki oraz laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą). Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. Podczas badań można też zdiagnozować choroby do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, poddanie się im ma więc szczególne znaczenie. Nie trzeba obawiać się, iż niezbędne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, gdyż istnieje możliwość wykonania wszystkich testów nawet w ciągu jednego dnia.

Badania wysokościowe – termin ważności?

Badania wysokościowe trzeba przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je jednorazowo. Pamiętając, że w trakcie pełnienia obowiązków stan zdrowia może się pogorszyć, a także, iż tak stanowi prawo, badaniom tego rodzaju należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły 50 lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]