19 kwietnia 2024

Zawilgocone ściany? Wezwij profesjonalistów od osuszania murów

Nawet jeśli budowla stoi jest na obszarze, gdzie wody gruntowe przebiegają stosunkowo nisko, istnieje niebezpieczeństwo, że z biegiem czasu ściany będzie przenikać woda. Może się to wydarzyć także niespodziewanie z powodu podtopienia albo w wyniku zalania przez zniszczoną instalację hydrauliczną, a nieraz pojawienie się wilgoci zachodzi stopniowo w efekcie osłabionej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie murów – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, iż budynek nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności trzeba rozpocząć od znalezienia przyczyn powstawania wilgotnych plam. We wnętrzach takich jak niewietrzone piwnice, toalety i kuchnie pojawiająca się na murach pleśń jest często efektem przecieków z uszkodzonego dachu bądź tarasu lub skraplania się pary wodnej. Takie sytuacje wymagają użycia jednego lub wielu rozwiązań: przywrócenia poprawnej wentylacji w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, zastosowania poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, gdzie wody gruntowe sięgają wysoko i wnikają w fundamenty oraz ściany obiektu lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie intensywnych opadów atmosferycznych), osuszenie murów jest już rolą zawodowców z zakresu hydroizolacji.

Metody osuszania murów

Eksperci, którzy posiadają obszerne doświadczenie w osuszaniu murów zarówno budowli mieszkalnych, jak i przemysłowych, zaczynają swoje działania od diagnozy źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Jest to baza do wybrania słusznych sposobów i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie budowli ceglanej, której tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach tworzą się zacieki, z dużym prawdopodobieństwem spowodowane jest kapilarnym wnikaniem wilgoci w mury. Po nieizolowanych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – niekiedy nawet na kilka metrów. Zdarza się to częstokroć, przede wszystkim w starych budynkach, aczkolwiek można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą murów, która wstrzyma unoszenie się wody ku górze. Kolejnym krokiem, oczywiście po należytym przygotowaniu ścian, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Sprawne osuszenie murów wymaga nieraz odtworzenia hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem doświadczonego zespołu jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, usunięcie zdegradowanej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych bądź izolacji bitumicznej, a następnie wykonanie izolacji pionowej mineralnej lub elastycznej. Częstokroć potrzebne będzie również odnowienie łączenia izolacji ścian z izolacją pozostałych elementów budowli, jak ściany żelbetowe, przepusty rur oraz przepusty kabli.